Tham quan nhà máy

Thiết bị

trình diễn
trình diễn
trình diễn
trình diễn
trình diễn
trình diễn

Triển lãm

trình diễn
trình diễn
trình diễn
trình diễn

asdzxcxzc1

asdzxcxzc3

asdzxcxzc4

asdzxcxzc2

IMG_20230523_104825
IMG_20230523_105413
IMG_20230523_103641
IMG_20230523_103646